Stig Leerbeck

Medlem af Varde Byråd

Borgerforslag

Baggrund:

Jeg er en varm fortaler for borgerinddragelse. Jeg talte i mit allerførste indlæg i Varde byråd for indførelsen af spørgetid. Jeg vil altså gerne have forslag fra borgere! 

Men jeg ønsker ikke, at nogle skal gives fortrinsret frem for andre alene ved at være veltalende, højtråbende og resursestærk - udover hvad det naturligt giver af fortrin.

Jeg ønsker ikke et underskrifts-demokrati, hvor det at samle underskrifter for en bestemt dagsorden skal kvalificere til særbehandling i vores demokratiske organer, herunder byrådet.

Jeg vil ophæve denne særbehandling ved at indføre min egen borgerforslagsordning, der gælder for alle - høj som lav - gruppe eller enkeltperson!

Alle er velkomne til at fremsende forslag på: stle@varde.dk

Såfremt forslaget overholder betingelserne, vil jeg sætte mig i kontakt med dig/jer for evt. uddybning, ligesom jeg vil stille mig til rådighed for en evt. sproglig kvalificering af forslaget.

Såfremt det ikke overholder betingelserne vil jeg give en skriftlig forklaring på hvorfor jeg ikke finder mig i stand til at fremsætte forslaget.


Betingelser for at jeg bringer dit forslag videre:

  1. Forslaget skal holde sig indenfor, hvad en kommune beskæftiger sig med.
  2. Forslaget skal være seriøst og kunne lade sig gøre i praksis.
  3. Forslaget må ikke kunne rummes af forslag, der for nylig har været afgjort eller som forventes taget op til afgørelse i den nærmeste fremtid.
  4. Forslaget må ikke være omfattet af andre borgerforslagsordninger.
  5. Forslaget skal have en etisk og moralsk standard, som jeg kan stå inde for.
  6. Forslaget skal have et afsnit om forslagsstillerens overvejelser om dets konsekvenser, herunder af økonomisk art.
  7. Jeg behøver ikke nødvendigvis være enig i forslaget, men kan heller ikke forventes at stemme for, såfremt det kommer til afstemning.

  Hvorvidt et forslag lever op til kriterierne er min afgørelse alene.


Eksempler på muligheder og begrænsninger:

Ad 1) Forslag om at ændre en vej til stillevej, kunne ligge indenfor hvad en kommune beskæftiger sig med.

Ad 2) -

Ad 3) Selvom et ophør med opsætning af vindmøller vil have min store sympati, vil jeg ikke fremføre det, fordi det allerede er fremført for nylig uden resultat.

Ad 4) Forslag om renovering af fortove eller nye cykelstier er i forvejen underlagt byrådets prioriteringer og kan indsendes direkte til Teknisk Forvaltning.

Ad 5) Jeg vil f.eks. ikke fremføre forslag, der stigmatiserer andre grupper af borgere med baggrund i religion eller etnicitet.

Ad 6) En forslagsstiller til et forslag om en stillevej, vil skulle overveje vejens øvrige anvendelse.

Ad 7) -